Gratis frakt över 499 kr
30% rabatt på utvalda garn från Drops 30% rabatt på utvalda garn från Drops 30% rabatt på utvalda garn från Drops 30% rabatt på utvalda garn från Drops

Integritet

Integritetspolicy

Skapamers policy gällande integritet nedan beskriver hur dina personuppgifter hanteras av oss.

När du besöker vår webbplats, köper våra varor eller tjänster eller kontaktar oss för information eller service samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig. En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

1. Vilka personuppgifter samlar Skapamer in om dig och i vilket syfte?

Ändamålen med vår lagring och behandling av dina personuppgifter innefattar bland annat att:

  • Fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans, fakturering och tillhandahållande av support
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel Bokföringslag (1999:1078) och Konsumentköplag (2022:260).
  • Möjliggöra kundservice, såsom för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
  • Skicka information till dig om våra varor och tjänster per post, e-post, och SMS/MMS
  • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben, baserad på dina tidigare inköp eller användning av våra kanaler
  • Utveckling av vårt kunderbjudande och funktioner genom analys av webbplatsens användning
  • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering

1.1. Översikt av personuppgiftsbehandlingar

Ändamål Syfte Kategori av personuppgifter Laglig grund Lagringstid
Köp / Beställning För att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande om köp eller beställning Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Betalnings-information
Betalningshistorik
Köpinformation
IP-adress
Information om din användning av vår webbplats
Insamlingen sker för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande enligt köpeavtalet och tillhandahålla beställda/köpta produkter. Lämnas inte uppgifterna kommer vi tyvärr inte kunna hantera ett köp/beställning Till fullgörande av köp och leverans samt betalning. Uppgifterna sparas också för att kunna fullfölja reklamations- eller garantitider som anges produktspecifikt.
Kundservice För att vi ska kunna ta emot och hantera ärenden via telefon, post eller e-post samt sociala medier, som handlar om din beställning/köp Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Ordernummer
Köpinformation
Tidigare korrespondens
Uppgifter om tid för köp/beställning
Uppgift om reklamationer
Egen intresse för båda parter för att kunna hantera dina frågor om din beställning/köp. Även för eget intresse vid frågor om oss eller våra produkter och tjänster. Till dess kundtjänstärendet av oss eller dig anses vara avhjälp samt därefter under 2 år.
Kundservice För att vi ska kunna ta emot och hantera ärenden via telefon, post eller e-post samt sociala medier, som handlar om din beställning/köp Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Ordernummer
Köpinformation
Tidigare korrespondens
Uppgifter om tid för köp/beställning
Uppgift om reklamationer
Egenintresse för båda parter för att kunna hantera dina frågor om din beställning/köp. Även för eget intresse vid frågor om oss eller våra produkter och tjänster. Sparas i 3 månader efter inringt samtal.
Rättslig förpliktelse För att vi ska kunna fullfölja företagets lagliga förpliktelser Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Betalnings-information
Betalningshistorik
Köpinformation
Fakturauppgifter
Lagkrav för att tillgodose företagets rättsliga ansvar enligt Bokföringslag (1999:1078) och Konsument-köplag (2022:260) Så länge vi är skyldiga enligt tillämpliga lagar att spara uppgifterna
Intresseavvägning Marknadsföring Namn
E-postadress
Postadress
Telefonnummer
Cookies
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig I 24 månader efter ditt senaste köp eller respons på direktmarknads-föring, du kan själv välja att avsluta direktmarknads-föringsutskick innan dess
Berättigat intresse Förhindra bedrägeri och riskhantering Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Ordernummer
Betalsätt
Orderinformation
IP-adress
Rättslig förpliktelse Så länge ärendet kräver. Om ärendet blir polisiärt överlämnas nödvändig information till polismyndigheten för rättsligt efterspel, försvar samt fullgörande av anmälan

 

Om du väljer att skriva ett omdöme om våra produkter eller ladda upp en bild på någon av våra produkter kommer denna data (som kan innehålla personuppgifter om dig) och ditt namn samt e-postadress att sparas tills du kontaktar oss och ber oss radera denna data.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför av din postadress, e-postadress, cookies och ditt telefonnummer för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster via exempelvis e-post eller webben. Du kan när som helst välja att avsäga dig sådana utskick genom en länk eller anvisning i erbjudandemeddelandet eller genom att kontakta oss

2. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Förutom personnummer så kan andra uppgifter så som adress, telefonnummer eller e-postadress också anses som en personuppgift. Även innehåll i ett brev eller e-postmeddelande kan
vara en personuppgift om det kan leda till identifiering av en person.

3. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Personuppgiftsansvarig är Skapamer, org nr 556795-1164, en del av Aller Media.

4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Bortsett från de uppgifter du själv lämnar till oss, kan det beroende på betalningssätt eller leveransadress finnas andra källor (tredje part) vi hämtar uppgifter från. Vi kan också komma att samla in uppgifter från offentliga data om din adress som försäkran på att vi fått rätt adress eller telefonnummer.

5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kommer att dela vissa av dina personuppgifter till distributionspartners för att kunna fullfölja och leverera en beställning. I de fall vi låter våra produktleverantörer genomföra leverans kommer denna data även att delges dessa. Viss data kan komma att delas med leverantörer av kort- och kommunikationstjänster, bolag inom vår bolagsgrupp samt andra samarbetspartners för att kunna fullfölja vårt åtagande mot dig som kund. Om du väljer att recensera eller ladda upp en bild på någon av våra produkter kan vi publicera och dela denna information på vår webbplats och andra kanaler som kontrolleras av oss. Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

6. Lagringstid

Lagringstiden anges i ovan tabell enligt specifikt ärende. Allmänt lagras dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt och ligger i eget intresse, så som lagringstid för reklamationer eller garantitid.

7. Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att få ta del av dina personuppgifter och begära registerutdrag över hur vi behandlar din data och till vilka mottagare uppgifterna har eller ska lämnas ut. Skriftlig undertecknad begäran om detta skickas till personuppgiftsansvariges postadress.
Du har alltid rätt att få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade. Du har rätt att få personuppgifter raderade som inte längre är nödvändiga för dess ändamål (irrelevant data). Vi förbehåller oss dock rätten att behålla sådan data som vi enligt lag (exempelvis bokföringslagen) är ålagda att behålla, eller som vi enligt gällande avtal med dig måste behålla för att fullgöra våra avtalsförpliktelser. Du har rätt till dataportabilitet, vilket betyder att du, under vissa förutsättningar, har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format för dig att överlämna till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Vid begäran enligt ovan punkter kommer vi att be om ID-verifiering för att säkerställa att uppgifter lämnas ut korrekt samt att uppgifterna endast skickas till ID-verifierad adress eller e-postadress.

8. Klagomål

Vill du anmärka eller lämna klagomål på vår behandling kan du kontakta oss eller behörig tillsynsmyndighet, det vill säga Integritetsskyddsmydigheten.

9. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss om dataskyddsfrågor så kontaktar du oss lättast

Via epost på kundservice@skapamer.se

Via telefon på: 044 590 71 70

Via brev till: Skapamer e-handel Norden AB, Karpalundsvägen 39, 291 61 Kristianstad

10. Klarna

Vi använder Klarna Checkout som betalningslösning och du behöver ange personuppgifter i kassan för att Klarna ska kunna:

  • Bedöma vilka betalningsmetoder som kan erbjudas dig, till exempel genom kreditbedömningar.
  • Hämta uppgifter från ett kreditupplysningsföretag eller bank vid betalning med faktura.

10.1. Översikt av Klarnas personuppgiftsbehandlingar

Ändamål   Syfte Kategori av personuppgifter Laglig grund Lagringstid
Köp / Beställning För att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande om köp eller beställning Namn
Personnummer
Organisationsnummer
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Kreditupplysning
Betalningsinformation
Betalningshistorik
Köpinformation
IP-adress
Information om din användning av vår webbplats
Insamlingen sker för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande enligt köpeavtalet och tillhandahålla beställda/ köpta produkter. Lämnas inte uppgifterna kommer vi tyvärr inte kunna hantera ett köp/ beställning Till fullgörande av köp och leverans samt betalning. Uppgifterna sparas också för att kunna fullfölja reklamations- eller garantitider som anges produktspecifikt.
Vill du ha nyheter, inspiration och finfina rabatter? Ange din e-postadress nedan så missar du ingenting!