Gratis frakt över 499 kr
30% rabatt på utvalda garn från Drops 30% rabatt på utvalda garn från Drops 30% rabatt på utvalda garn från Drops 30% rabatt på utvalda garn från Drops

Leverans & retur

Leveranser

Varor som finns i lager skickas från oss så snabbt som möjligt. Om din order innehåller beställningsvaror kommer vi att skicka varorna så fort vi har fått in dem på vårt lager. Angiven leveranstid kan påverkas av eventuella leveransförseningar eller force majeure-händelser.

Våra leveranser sker i samarbete med Schenker, Early Bird och CityMail. Ditt paket levereras antingen till din dörr eller till ditt närmsta paketombud beroende på storlek, vikt, värde och postnummer. Om du beställer till ett företag levereras paketet till närmsta ombud. Vid leverans till ombud blir du aviserad via SMS eller brev. Du har möjlighet att skicka dina varor till en annan leveransadress än din egen. Skapamer bär ansvaret för ordern till dess att den mottagits av dig.

Fraktavgift tillkommer vid köp under gränsen för fri frakt. Skapamer förbehåller sig rätten att justera fraktpriset. Aktuellt fraktpris anges alltid i kassan i samband med köp.

När din beställning har blivit behandlad är du som kund skyldig att ta emot beställningen och avbeställning kan inte längre göras. Om paket inte hämtas ut eller tas emot för leverans på den adress du angett förbehåller Skapamer sig rätten att debitera dig för samtliga kostnader som uppstår i samband med en sådan retur (frakt tur och retur samt administrativa avgifter om 250 kr). Tänk därför på att alltid hämta ut dina beställningar inom 14 dagar från det att ditt paket ankommit till ombud.

Produkter från Skapamer.se kan levereras till hela Sverige. För leverans till Norge, vänligen gå till skapemer.no och för leverans till Danmark, vänligen gå till skabmere.dk. Skapamer kan tyvärr inte erbjuda leverans till andra länder, varken inom eller utanför EU.

Om du som kund anser att leverans dröjer på sådant sätt att du inte längre önskar leverans av beställning, är det ditt ansvar att avbeställa leveransen i enlighet med villkoren under Ångerrätt nedan. Kontakta oss via e-post kundservice@skapamer.se.

Ångerrätt

Hur du utövar ångerrätten

Enligt gällande konsumentskyddslagstiftning har du som kund alltid rätt att ångra köpet, utan att ange något skäl, inom 14 dagar från att du har mottagit varan. Skapamer erbjuder utöver de lagstadgade 14 dagarna ångerrätt (”Öppet köp”) i hela 30 dagar. För att utöva ångerrätten behöver du kontakta oss via e-post eller telefon och meddela att du ångrar ditt köp samt ange ditt namn, adress och annan relevant information så som ordernummer, fakturanummer och vilken produkt det gäller. Du kan även använda Konsumentverkets standardblankett för ångrat köp, vilken du hittar här: Konsumentverkets ångerblankett. Skapamer kommer därefter att skicka en returadress till dig dit du ska skicka varan. Returfrakten bekostas av dig som konsument.

För att kunna utnyttja din ångerrätt är du skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du ansvarar för varans skick efter att du har mottagit varan, fram till dess att du lämnat in den till transportören för retur. Varan ska skickas väl emballerad och i eventuell originalförpackning. Tänk på att du ska spara inlämningskvitto på returen.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du ångrar ditt köp kommer vi, inom 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra köpet, att betala tillbaka för de returnerade produkterna. Skapamer förbehåller sig dock rätten att vänta med återbetalningen till dess att vi tagit emot varan eller du har visat att varan har skickats tillbaka, till exempel genom att inlämningskvitto uppvisas.

Återbetalning kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde i samband med köpet, förutsatt att inget annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Om den returnerade produkten är använd i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess egenskaper och funktion har Skapamer rätt att kräva dig på ersättning för den värdeminskning som produktens skick innebär. Avdrag upp till hela det debiterade beloppet kan göras om produkter som returneras är slitna, nedsmutsade eller på annat vis har genomgått en värdeminskning som gör att vi inte kan sälja dem vidare. Om vi bedömer att vi kan sälja en returnerad produkt till en annan kund, trots att produkten är använd i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess egenskaper och funktion, men där vidareförsäljning endast kan ske till ett rabatterat pris, gör vi ett avdrag motsvarande den bedömda värdeminskningen. Produkter som returneras i nyskick i originalförpackning återbetalas till fullo.

Begränsning av ångerrätten

Distansavtalslagen innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Enligt §11.3 i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller inte ångerrätten om avtalet avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Detta gäller exempelvis vid specialbeställningar av tyger i de fall då kund begär att få tyget tillklippt. Om du är osäker på vilka varor som inte omfattas av ångerrätten ber vi dig att kontakta kundservice.

Reklamationsrätt

Enligt gällande konsumentköpslagstiftning har du som kund reklamationsrätt i 3 år efter köpet, vilket innebär att du kan reklamera en produkt om felet är ursprungligt och fanns när du tog emot varan. Det är lämpligt att du som kund kontrollerar din beställning när du tar emot din leverans för att säkerställa att denna är riktig och felfri. När du har fått din vara och om du ser att den inte överensstämmer med den du beställde, är skadad eller har annat fel ska du kontakta kundservice@skapamer.se. Uppge ordernummer och orsak till reklamationen så återkommer vi till dig inom kort med anvisningar om hur du ska returnera varan. Defekta produkter som returneras till Skapamer bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas.

Om du genomfört köpet som konsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att du antingen kan få en felaktig produkt reparerad, utbytt, återbetald eller få en prisreduktion beroende på den faktiska situationen. Vidare har du rätt att få returfrakten betald vid ett giltigt reklamationsärende. Skapamer förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med vara av samma modell. Om varan har tagit slut får du tillbaka pengarna. För det fall fel inte kan påvisas kommer du att själv få stå för eventuella merkostnader som uppkommit till följd av den obestyrkta reklamationen, t.ex. fraktkostnader.

Om en vara från Skapamer skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas till Skapamer inom skälig tid från mottagandet. Det är därför viktigt att du noga granskar ditt paket när det anländer. Det är viktigt att du sparar det eventuellt skadade emballaget i samma skick som när paketet anlände till dig samt, om möjligt, tar ett foto på paketet där det tagits emot.

Du måste reklamera varan eller varorna inom skälig tid efter att du har upptäckt fel på produkten. Vi rekommenderar att du reklamerar snarast möjligt, men en reklamation som sker inom två månader från att felet upptäcktes räknas alltid som att den skett inom skälig tid.

Skapamer kan dessvärre inte garantera att garn av samma modell och samma färgkod alltid har färgats i samma färgbad. Detta innebär att det kan finnas nyansskillnader mellan olika nystan. Inte heller kan det garanteras att produkter beställda vid separata tillfällen är av samma färgning eller nyans. Sådan variation är inte en giltig reklamationsorsak.

Vid giltig reklamation sker återbetalningen till dig utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi mottagit den reklamerade varan. Vid avhjälpande av fel eller utbyte av vara i samband med reklamation återbetalas eventuella returfraktkostnader till konsumenten senast 14 dagar efter att vi har mottagit den reklamerade varan. Återbetalning kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde i samband med köpet, förutsatt att inget annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Force majeure

Om en leveransförsening beror på ett hinder utanför vår kontroll som Skapamer inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och som Skapamer inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit så har du som kund inte rätt till skadestånd för förseningen.

Om förseningen beror på någon som Skapamer har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är Skapamer fri från skadeståndsskyldighet om den som har anlitats skulle vara fri enligt vad som sägs ovan. Detsamma gäller om förseningen beror på en leverantör som Skapamer har anlitat eller någon annan i tidigare säljled.

Behandling av personuppgifter

För att Skapamer ska kunna genomföra dina beställningar och om du kontaktar vår kundservice kommer vi att behandla dina personuppgifter. Skapamer ansvarar därmed som personuppgiftsansvarig för att sådan personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och den vid var tid gällande integritetspolicy som Skapamer publicerar på sin hemsida. Där hittar du även information om dina rättigheter och hur du utövar dem.

Produktinformation

Skapamer förbehåller sig rätten att justera priser, produktinformation, produktbilder och erbjudanden utan notis. De produktbilder och informationstexter som finns tillgängliga återspeglar varan så gott det går. Observera att bilderna på webbplatsen kan skilja sig åt beroende på färginställningar i din dator.

Samtliga produkter som säljs av Skapamer uppfyller eventuella gällande standarder och är godkända att använda i Sverige.

Klagomål och feedback

Om du har synpunkter, klagomål eller beröm som du vill framföra till oss tar vi tacksamt emot det via vår kundservice som du når på kundservice@skapamer.se.

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på dessa köp- och leveransvillkor.

Vid eventuella tvister är vår målsättning att alltid komma fram till en samförståndslösning kring det som skett. Om tvisten inte kan lösas i samförstånd med vår kundservice, kan du som kund vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även kontakta ARN via postadressen Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist kommer vi att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Du har också möjlighet att lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens online-plattform för medling i tvister, som du hittar här. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform vidarebefordras ditt ärende automatiskt till behörigt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Skapamer och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Tvist i anledning av dessa villkor, eller som i övrigt rör rättsförhållandet mellan dig och Skapamer, och som inte kan avgöras på annat sätt enligt ovan ska slutligt avgöras vid svensk allmän domstol.

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Skapamer lider ekonomisk skada kommer att polisanmälas. Skapamer kommer även att polisanmäla alla försök till bedrägerier och förbehåller sig rätten att häva ett köp om detta befaras.

Frågor

Vid frågor kontakta kundservice via: kundservice@skapamer.se.

Vill du ha nyheter, inspiration och finfina rabatter? Ange din e-postadress nedan så missar du ingenting!