Gratis frakt över 399 kr
Årets Julklapp! Det hemstickade plagget Årets Julklapp! Det hemstickade plagget Årets julklapp Årets julklapp

Leverans & Retur

Leveranser

Varor som finns i lager skickas från oss så snabbt som möjligt. Om din beställning avser beställningsvaror kommer vi att skicka varorna så fort vi har fått in dem på vårat lager. Du får information om din leverans i orberbekräftelsen. Om din beställning avser beställningsvaror kan leverans ta upp till 27 dagar. Du får information om din leverans i orderbekräftelsen. Angiven leveranstid kan påverkas av eventuella postförseningar eller force majeure-händelser. Vi kommer i sådana fall att meddela dig om detta via din uppgivna e-postadress utan dröjsmål.

Våra leveranser sker i samarbete med Schenker, Early Bird och PostNord. Ditt paket levereras antingen till din dörr eller till ditt närmsta paketombud beroende på storlek, vikt och värde. Om du beställer till ett företag levereras paketet till närmaste ombud. Vid leverans till ombud blir du aviserad via SMS (om du anger ditt mobilnummer i kassan) eller via brev. Ditt paket ligger kvar hos Schenkers respektive Postnords paketombud i 14 dagar. Vi kan endast erbjuda leverans via PostNord i de distrikt som Early Bird och Schenker inte levererar i. Om du betalar med konto- eller kreditkort har du möjlighet att skicka dina varor till en annan leveransadress än din egen, vilket är perfekt om varan ska gå som present eller till en tillfällig bostad. Skapamer.se är bär risken och ansvaret för produkterna till dess att de övertas av dig, det vill säga när du har fått produkterna levererade och du har dem i din besittning.

Leveranser kostar 39 kr om du handlar varor för 399 kr eller mindre. Om du handlar varor för mer än 399 kr är frakten gratis. Skapamer.se förbehåller sig rätten att justera fraktpriset. Aktuellt fraktpris anges alltid i samband med köp och i bekräftelsen. Om du som kund önskar en delleverans kan det tillkomma antingen en extra avgift på 39 kr eller två stycken avgifter om värdet på varje delleverans inte överstiger gränsen för fri frakt.

När din beställning har blivit expedierad är du som kund skyldig att ta emot beställningen och avbeställning kan inte längre göras. Om paket inte hämtas ut eller tas emot för leverans på den adress du angett förbehåller Skapamer.se sig rätten att debitera dig för samtliga kostnader som uppstår i samband med en sådan retur (frakt tur och retur samt administrativa avgifter), för närvarande 250 kr. Tänk därför på att alltid hämta ut dina beställningar inom 14 dagar från det att ditt paket ankommit till postombudet.

Skapamer.se kan leverera till hela Sverige, Norge och Danmark. Skapamer.se kan tyvärr inte erbjuda leverans till andra länder inom eller utanför EU.

Om du som kund anser att leverans dröjer på sådant sätt att du inte längre önskar leverans av beställning, är det ditt ansvar att avbeställa leveransen i enlighet med dessa villkor. Se mer under avsnittet ”Beställning av varor”.

Ångerrätt

Hur du utövar ångerrätten

Enligt gällande konsumentskyddslagstiftning har du som kund alltid rätt att ångra köpet utan att ange något skäl inom 14 dagar från att du har mottagit varan. Detta innebär att du som utgångspunkt har rätt att ångra ditt köp utan att ange några skäl. För att utöva ångerrätten ska du kontakta oss via e-post eller telefon, senast 14 dagar från det att du tagit emot varan, och lämna ett meddelande om att du ångrar ditt köp samt ange ditt namn, adress och annan relevant information såsom ordernummer, fakturanummer och namn på varan. Du kan även använda Konsumentverkets standardblankett för ångrat köp som du hittar här: Konsumentverkets ångerblankett. Skapamer.se kommer därefter att skicka en adress till dig som du ska skicka varan till inom 14 dagar. Returfrakten bekostas av dig som konsument.

För att kunna utnyttja din ångerrätt är du skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Du ansvarar för varans skick efter att du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas väl emballerad och i ev. originalkartong. Kunden ska spara inlämningskvitto på returen. Ditt ansvar för varan upphör när Skapamer.se har mottagit returen.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du ångrar ditt köp kommer vi så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra köpet, att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig avseende de returnerade produkterna och eventuell kostnad för leveransen till dig (dock inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Skapamer.se förbehåller sig dock rätten att vänta med återbetalningen till dess att Skapamer.se tagit emot varan eller du har visat att varan har skickats tillbaka, t.ex. genom att inlämningskvitto uppvisas.

Återbetalning kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde i samband med köpet förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Om den returnerade produkten är använd i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess egenskaper och funktion har Skapamer.se rätt att kräva dig på ersättning för den värdeminskning som produktens skick innebär. Avdrag upp till hela det debiterade beloppet kan göras om produkter som returneras är slitna, nedsmutsade eller på annat vis har genomgått en värdeminskning som gör att vi inte kan sälja dem vidare. Om vi bedömer att vi kan sälja en returnerad produkt till en annan kund, trots att produkten är använd i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess egenskaper och funktion, men där vidareförsäljning endast kan ske till ett rabatterat pris, gör vi ett avdrag motsvarande den bedömda värdeminskningen. Produkter som returneras i nyskick i originalförpackning återbetalas till fullo.

Begränsning av ångerrätten

Distansavtalslagen innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Enligt 4 § lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller inte ångerrätt om avtalet avser en vara ”som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal”. Detta gäller exempelvis vid specialbeställningar av tyger i de fall då kund begär att få tyget uppklippt i mindre bitar. Om du är osäker på vilka varor som inte omfattas av ångerrätten ber vi dig att kontakta kundtjänst.

Retur av vara

Skapamer.se erbjuder fri retur i 30 dagar. Om du ångrar köpet ska produkterna skickas tillbaka enligt samma förfarande som anges ovan under avsnittet ”Ångerrätt”. Vidare gäller vad som i ovan avsnitt anges om värdeminskning, ansvar för produkterna under returen och fraktkostnad.

Reklamationsrätt

Det är lämpligt att du som kund kontrollerar din vara/varor när du tar emot din leverans för att kontrollera att denna är riktig och felfri. När du har fått din vara och om du ser att den inte stämmer med den du beställde, är skadad eller har annat fel ska du kontakta kundtjänst. Vid reklamation ska du kontakta vår kundservice. Uppge ordernummer och orsak till reklamationen så återkommer vi till dig inom kort med anvisningar om hur du ska returnera varan. Defekta produkter som returneras till Skapamer.se bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas.

Om du genomfört köpet som konsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att du antingen kan få en felaktig produkt reparerad, utbytt, återbetald eller få en prisreduktion beroende på den faktiska situationen. Vidare har du rätt att få frakten betald vid ett giltigt reklamationsärende. Skapamer.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med vara av samma modell. Om varan har tagit slut får du tillbaka pengarna. Om du märker att en vara är transportskadad ber vi dig att kontakta Skapamer.se direkt. För det fall fel inte kan påvisas kommer du att själv få stå för eventuella merkostnader som uppkommit till följd av den obestyrkta reklamationen, t.ex. fraktkostnader.

Om en vara från Skapamer.se skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas till Skapamer.se inom skälig tid från mottagandet. Det är därför viktigt att du noga granskar ditt paket när det anländer. Det är viktigt att du sparar det eventuellt skadade emballaget i samma skick som när paketet anlände till dig samt – om möjligt – tar ett foto på paketet där det tagits emot.

Du måste reklamera varan eller varorna inom skälig tid efter att du har upptäckt fel på produkten. Vi rekommenderar att du reklamerar snarast möjligt, men en reklamation som sker inom två månader från köptillfället räknas alltid som att den skett inom skälig tid.

Skapamer.se kan dessvärre inte garantera att garn av samma modell och samma färgkod alltid har färgats i samma färgbad. I vissa fall kan kunden få levererat två stycken garnnystan av samma modell och färgkod, men där nystanen har färgats i två olika färgbad (vilket innebär att det kan finnas nyansskillnader mellan nystanen). Inte heller kan det garanteras att produkter beställda vid separata tillfällen är av samma färgning eller nyans. Sådan variation är inte en giltig reklamationsorsak.

Vid giltig reklamation sker återbetalningen till dig utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi mottagit den reklamerade varan. Vid avhjälpande av fel eller utbyte av vara i samband med reklamation återbetalas eventuella returfraktkostnader till konsumenten senast 14 dagar efter att vi har mottagit den reklamerade varan. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

Force majeure

Om en leveransförsening beror på ett hinder utanför vår kontroll som Skapamer.se inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och som Skapamer.se inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit så har du som kund inte rätt till skadestånd för förseningen. Sådana hinder kan exempelvis vara allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, sjukdomsspridning, naturkatastrofer eller vissa typer av tekniska problem eller fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation.

Om förseningen beror på någon som Skapamer.se har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är Skapamer.se fri från skadeståndsskyldighet om den som har anlitats skulle vara fri enligt vad som sägs ovan. Detsamma gäller om förseningen beror på en leverantör som Skapamer.se har anlitat eller någon annan i tidigare säljled.

Som kund kommer du att kontaktas utan dröjsmål och informeras om orsaken till varför Skapamer.se inte kan leverera varorna och kommer att erbjudas att häva köpet.

Behandling av personuppgifter

För att Skapamer.se ska kunna genomföra dina beställningar och om du kontaktar vår kundtjänst kommer vi att behandla dina personuppgifter. Skapamer.se ansvarar därmed som personuppgiftsansvarig för att sådan personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och den vid var tid gällande integritetspolicy som Skapamer.se publicerar på sin hemsida, som du hittar här. Där hittar du även information om dina rättigheter och hur du utövar dem.

Produktinformation

Skapamer.se förbehåller sig rätten att justera priser, produktinformation, produktbilder och erbjudanden utan notis. De produktbilder och informationstexter som finns tillgängliga återspeglar varan så gott det går. Observera att bilderna på webbplatsen kan skilja sig åt beroende på färginställningar i din dator. 

Samtliga produkter som säljs av Skapamer.se uppfyller eventuella gällande standarder och är godkända att använda i Sverige. 

Klagomål och feedback

Om du har synpunkter, klagomål eller beröm som du vill framföra till oss tar vi tacksamt emot det via vår kundtjänst som du når på kundservice@skapamer.se.

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på dessa köp- och leveransvillkor.

Vid eventuella tvister är vår målsättning att alltid komma fram till en samförståndslösning kring det som skett. Om tvisten inte kan lösas i samförstånd med vår kundtjänst, kan du som kund vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även kontakta ARN via postadressen Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist kommer vi att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Du har också möjlighet att lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens online-plattform för medling i tvister, som du hittar här. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform vidarebefordras ditt ärende automatiskt till behörigt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Skapamer.se och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Tvist i anledning av dessa villkor, eller som i övrigt rör rättsförhållandet mellan dig och Skapamer.se, och som inte kan avgöras på annat sätt enligt ovan ska slutligt avgöras vid svensk allmän domstol.

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Skapamer.se lider ekonomisk skada kommer att polisanmälas. Skapamer.se kommer även att polisanmäla alla försök till bedrägerier och förbehåller sig rätten att häva ett köp om detta befaras.

Frågor

Vid frågor kontakta kundtjänst via: kundservice@skapamer.se.